لوبیا جگری چاپار مقدار ۹۰۰ گرم

جنس: نرم
سازنده: ایران
تولید کننده: ایران
شرکت پخش: لیاناشاپ
زمان تخفیف: دوروز